Jaarrekeningen samenstellen

Als ondernemer wilt u inzicht krijgen in de resultaten van uw onderneming, een onderdeel in dat proces is het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast willen financiers (banken, aandeelhouders e.d.) ook weten hoe het uw onderneming vergaat. Echter, dit is niet het enige doel waarvoor een jaarrekening dient te worden opgesteld. het is ook een instrument om te weten wat u aan belasting moet betalen.

Kortom, het is een belangrijk beleidsbepalend instrument.

Het is daarom verstandig om deze jaarrekening te laten opstellen door een deskundige. Accountant- en Administratieconsulent Gaby Kersten wil u daarbij graag van dienst zijn. Door haar jarenlange ervaring is zij uitstekend in staat om de jaarrekening niet alleen aan de wet te laten voldoen, maar ook om voldoende inzicht te geven voor u en uw financiers.


Tussentijdse overzichten opstellen


In het verlengde van de jaarrekening nemen de tussentijdse cijfers een steeds belangrijkere plaats in. Niet alleen voor het aanvragen van een krediet bij de bank, maar ook om nog sneller inzicht te krijgen in de resultaten van uw onderneming. In combinatie met een inzichtelijke administratie kan ons kantoor na afloop van de periode ervoor zorgen dat u tussentijdse cijfers heeft die u in staat stellen om sneller beleidsbeslissingen te nemen.

LinkedInTwitterJaarrekeningen samenstellen